Projekt

W 2022 roku Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica zrealizowała projekt „Dziedzictwo akademickie Pomorza Zachodniego”, dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (moduł Wsparcie dla Bibliotek Naukowych) oraz ze środków marszałka województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem projektu było stworzenie narzędzi do wieloaspektowej analizy danych zawartych w zabytkowej matrykule zatytułowanej Album studiosorum Gymnasii Regii Stetinensis, Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Rkps 250/1. Treść rękopisu została udostępniona w postaci elektronicznej bazy danych, która daje możliwość przeglądania zawartości dokumentu z uwzględnieniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, a także wydana w formie tradycyjnej publikacji książkowej, zaopatrzonej w syntetyzujące wprowadzenie, aparat krytyczny oraz dwa rodzaje indeksów. W jednej i drugiej postaci edycja została uzupełniona o dane pozyskane z innych źródeł dokumentowych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie.

Dzięki realizacji projektu z informacji dotyczących składu grona uczniowskiego najstarszej szkoły wyższej Szczecina mogą skorzystać osoby nielegitymujące się odpowiednimi kompetencjami rękopisoznawczymi i językowymi. Cel ten został osiągnięty poprzez transkrypcję i opracowanie łacińsko-niemieckich dokumentów przez doświadczonych rękopiśmienników Książnicy Pomorskiej w konsultacji ze specjalistami innych dyscyplin naukowych. Wykonawcami projektu byli: dr hab. Agnieszka Borysowska, sekretarz naukowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (kierownik projektu) oraz dr Michał Gierke z Oddziału Rękopisów i Starych Druków tej biblioteki. Za projekt bazy danych i strony internetowej odpowiada Sebastian Galasiński (CyberWave), a za szatę graficzną – Dominika Odrowąż (Książnica Pomorska).